Items DB

Gloves

  TL Item name Requirements Modifiers Item status
0 Pertken's Third Hand (CST) WoC INT: 1
BRT: +8 CST: +34 TRA: +8 REP: +17 REC: +17
0 Machina Construction Glove INT: 55
INT: +3 CST: +25 TRA: +10
WEP: -3 T-C: -3
0 Machina Implant Glove INT: 55
INT: +3 IMP: +25 TRA: +10
WEP: -3 T-C: -3
0 Machina Repair Glove DEX: 55
DEX: +3 TRA: +10 REP: +25
WEP: -3 T-C: -3
0 Machina Research Glove INT: 55
INT: +3 RES: +25 TRA: +10
WEP: -3 T-C: -3
0 Machina Recycle Glove DEX: 55
DEX: +3 TRA: +10 REC: +25
WEP: -3 T-C: -3
0 Pertken's Third Hand (RES) WoC INT: 1
BRT: +8 RES: +34 TRA: +8 REP: +17 REC: +17
Get link: